Vakgebieden / omgevingsrecht

 
Omgevingsrecht
 
Het omgevingsrecht reguleert allerlei activiteiten van ondernemingen, burgers en overheden binnen onze fysieke leefomgeving. Daarbij kan worden gedacht aan regels over het gebruik van gronden, bouwen, projecten, verkeer, milieu en veiligheid. In het omgevingsrecht geldt een veelheid aan regels en formaliteiten, terwijl de – vaak tegengestelde - belangen bij het ruimtegebruik van grote invloed op besluitvorming kan zijn.

Wij houden ons bezig met zaken, die verband houden met:
  • Advisering omtrent ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen)
  • Omgevingsvergunningen (Wabo)
  • Bouwen (vergunningvrij/vergunningplichtig) 
  • Grondbeleid en projectontwikkeling
  • Milieurecht (geluid, bodemverontreiniging en luchtkwaliteit) 
  • Overheidsaansprakelijkheid (onrechtmatige overheidsdaad, nadeelcompensatie en planschade)  
  • Handhaving 
  • Subsidies en leges.
Wij werken voor opdrachtgevers uit alle disciplines van de bouwketen, maar ook voor particulieren.