Vakgebieden / huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht is een gecompliceerd rechtsgebied. De (dwingende) regels zijn voor zowel de verhuurder als de huurder niet altijd even bekend of duidelijk.

Onze jurist is volledig ingevoerd in het huurrecht en staat huurders en verhuurders bij in huurgeschillen. Dit kan dan gaan om onrechtmatig onderverhuur of ander onrechtmatig gebruik en om incasso van huurpenningen. Voor de huurder kan dit gaan om het onterecht opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder. Wij adviseren en, zo nodig, procederen over huurrechtelijke kwesties.