UAV 2012 / tekst

Op 30 januari 2012 zijn de UAV 2012 van kracht geworden. De UAV zijn de meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw én komen veelvuldig voor in het bouwrecht. Naar schatting wordt er met de UAV per jaar rond de vijftig miljard euro bouwomzet vastgelegd in grond-, weg- en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw samen. Uitstekende kennis en juiste toepassing van deze voorwaarden zijn dan ook onontbeerlijk. Hieronder volgt de volledige tekst van de UAV 2012. Per paragraaf zijn de wijzigingen ten opzichte van de UAV 1989 vermeld.

alles uitklappen


 • HOOFDSTUK I. ALGEMEEN  
 • HOOFDSTUK II. VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN  
 • HOOFDSTUK III. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN  
 • HOOFDSTUK IV. AANVANG, UITVOERINGSDUUR, OPLEVERING  
 • HOOFDSTUK V. WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING, SCHORSING, BEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT  
 • HOOFDSTUK VI. WERKTERREIN, RECLAME  
 • HOOFDSTUK VII. BOUWSTOFFEN  
 • HOOFDSTUK VIII. HULPMIDDELEN  
 • HOOFDSTUK IX. UITVOERING  
 • HOOFDSTUK X. MEER EN MINDER WERK  
 • HOOFDSTUK XI. BETALING, OMZETBELASTING, KORTINGEN, VERPANDING  
 • HOOFDSTUK XII. ZEKERHEIDSTELLING, VERZEKERING  
 • HOOFDSTUK XIII. SCHADE AAN HET WERK  
 • HOOFDSTUK XIV. IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN EEN DER PARTIJEN  
 • HOOFDSTUK XV. KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN  
 • HOOFDSTUK XVI. VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND, BESLECHTING VAN GESCHILLEN  
 • BIJLAGE A  
 • BIJLAGE B  
 • BIJLAGE C  
 • BIJLAGE D  


Disclaimer

Alle informatie in deze uitgave van de UAV 2012 is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie in deze uitgave zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Schrader Advocaat aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in deze uitgave.